دسته: برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

[برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] برنامه ای بنویسید که فاصله بین دو نقطه از زمین را در C++ محاسبه کند 0

[برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] برنامه ای بنویسید که فاصله بین دو نقطه از زمین را در C++ محاسبه کند

در صورتی که پس از خرید فایل یا پیش از آن با هر گونه مشکل یا سوالی مواجه شدید برای دریافت پشتیبانی لطفا بر روی این لینک کلیک کنید. همچنین برای پیگیری خرید های...

[EXE][برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] شبیه سازی استارت توربین بادی با ژنراتور القایی روتور سیم پیچی با کنترل مستقیم گشتاور (DTC) در سیمولینک نرم افزار متلب 0

[EXE][برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] شبیه سازی استارت توربین بادی با ژنراتور القایی روتور سیم پیچی با کنترل مستقیم گشتاور (DTC) در سیمولینک نرم افزار متلب

در صورتی که پس از خرید فایل یا پیش از آن با هر گونه مشکل یا سوالی مواجه شدید برای دریافت پشتیبانی لطفا بر روی این لینک کلیک کنید. همچنین برای پیگیری خرید های...

[برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] برنامه ای بنویسید که اعداد ورودی به صورت نزولی در C++ مرتب سازی کند 0

[برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] برنامه ای بنویسید که اعداد ورودی به صورت نزولی در C++ مرتب سازی کند

در صورتی که پس از خرید فایل یا پیش از آن با هر گونه مشکل یا سوالی مواجه شدید برای دریافت پشتیبانی لطفا بر روی این لینک کلیک کنید. همچنین برای پیگیری خرید های...

[برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] برنامه ای بنویسید که زمان و تاریخ فعلی را در C++ نمایش دهد 0

[برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] برنامه ای بنویسید که زمان و تاریخ فعلی را در C++ نمایش دهد

در صورتی که پس از خرید فایل یا پیش از آن با هر گونه مشکل یا سوالی مواجه شدید برای دریافت پشتیبانی لطفا بر روی این لینک کلیک کنید. همچنین برای پیگیری خرید های...

[برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] دانلود سورس کد ساخت برنامه اسکنر بارکد حرفه ای برای اندروید 0

[برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] دانلود سورس کد ساخت برنامه اسکنر بارکد حرفه ای برای اندروید

در صورتی که پس از خرید فایل یا پیش از آن با هر گونه مشکل یا سوالی مواجه شدید برای دریافت پشتیبانی لطفا بر روی این لینک کلیک کنید. همچنین برای پیگیری خرید های...

[EXE][برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728  بر روی پردازنده TMS320C5402 0

[EXE][برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

در صورتی که پس از خرید فایل یا پیش از آن با هر گونه مشکل یا سوالی مواجه شدید برای دریافت پشتیبانی لطفا بر روی این لینک کلیک کنید. همچنین برای پیگیری خرید های...

[EXE][برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] کد متلب تخمین مکان هندسی جسم دارای سرعت ثابت در سه بعد با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته 0

[EXE][برنامه نویسی ، سورس ، پروژه] کد متلب تخمین مکان هندسی جسم دارای سرعت ثابت در سه بعد با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته

در صورتی که پس از خرید فایل یا پیش از آن با هر گونه مشکل یا سوالی مواجه شدید برای دریافت پشتیبانی لطفا بر روی این لینک کلیک کنید. همچنین برای پیگیری خرید های...