[WORD][علوم انسانی] دانلود تحقیق بررسی اقتصاد چين

خرید و دانلود دانلود تحقیق بررسی اقتصاد چين با قیمت 3,500 تومان    با قیمت 3,500 تومان

خرید و دانلود دانلود تحقیق بررسی اقتصاد چين با قیمت 3,500 تومان

در صورتی که پس از خرید فایل یا پیش از آن با هر گونه مشکل یا سوالی مواجه شدید برای دریافت پشتیبانی لطفا بر روی این لینک کلیک کنید.

همچنین برای پیگیری خرید های گذشته ی خود میتوانید بر روی لینک پیگیری خرید کلیک کنید

دانلود مقاله : چین، توسعه اقتصادی و کاهش مرگ و میر – مقالات ISIisiarticles.comمقاله ISI انگلیسی شماره 12872 – ترجمه نشده – موضوع : توسعه اقتصادی – 21 صفحه – سال … دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه … گسترش آموزش جهانی و توسعه اجتماعی و اقتصادی: بررسی یافته های علوم اجتماعی.

دانلود تحقیق بررسی اقتصاد چين – رنک مقالهsmsism.irنام فایل:دانلود تحقیق بررسی اقتصاد چين فرمت ورد قابل ویرایش شامل: 40 صفحه فهرست مطالب چين چگونه غول اقتصادي شد؟

771 – خرید و دانلود تحقیق: بررسی و مقایسه اقتصاد ايران و چين …smsism.ir771 – خرید و دانلود تحقیق: بررسی و مقایسه اقتصاد ايران و چين – 58 صفحه فایل ورد. فهرست عنوان صفحه نرخ تورم در ايران …

تحقیق بررسی اقتصاد چین – آرشیو دانلودamindownload.irتحقیق بررسی اقتصاد چین , بررسی اقتصاد چین , تحقیق اقتصاد چین , اقتصاد چین , ویژگی‌های اقتصاد چین , رشد تولید …

(PDF) دانلود مقاله نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشورهای در حال …www.academia.edu Downloadarticle.ir دانلود مقاله نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از سری مقاالت اقتصادی با 033 …

[PDF] يابي چين در عرصه جهاني قدرت ي و اقتصاد يپلماسي دipes.razi.ac.irتصوير اين كشور مورد بررسي قرار مي. گيرد. درنهايت به كاركردهاي ديپلماسي. اقتصادي چين و نتيجه. گيري پژوهش مي.

[PDF] ﺑـﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛـﻴﺮ ﺗـﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟـﻲ ﺑﺮ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي در اjoer.atu.ac.irﻟﻴﺎﻧﮓ و ﺗﻨﮓ در ﻣﻘﺎﻟﻪ. اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺎﻟﻲ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي. : ﻣﻮرد ﭼﻴﻦ. » ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺪل ﺧﻮدﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮداري ﺑﺮاي دو ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ …

دانلود تحقیق بررسی اقتصاد چين

نام فایل:دانلود تحقیق بررسی اقتصاد چين

فرمت ورد قابل ویرایش

شامل: 40 صفحه

فهرست مطالب

چين چگونه غول اقتصادي شد؟………………………. 1

گشايش درهاي چين به سمت جهان خارج ……………….. 3

خصوصيت هاي تجربه اقتصادي چين……………………. 6

مراحل عمليات اصلاح اقتصادي………………………. 7

اجراي مكانيزم هاي اقتصاد بازار در چين……………. 9

چين و الحاق به ساز مان جهاني تجارت………………. 17

مذاكرات چند جانبه……………………………… 22

اقدامات دولت………………………………….. 23

تأييد و تصويب…………………………………. 27

الحاق چين و اصول بنيادين سازمان جهاني تجارت………. 28

عدم تبعيض ……………………………………. 28

باز كردن بازار………………………………… 29

شفافيت و قابليت پيش بيني……………………….. 30

چلوگيري از اختلال در تجارت………………………. 32

رفتار ترجيح آميز با كشورهاي در حال توسعه…………. 33

پيامدهاي نهادي………………………………… 34

نتيجه گيري……………………………………. 35

قسمتی از متن:

 

چين چگونه غول اقتصادي شد؟

در سال ۱۹۷۶ مائوتسه تونگ رهبر چين درگذشت. شوان لاى نخست وزير چين نيز در همان سال فوت كرد. پس از دو سال رقابت براى رسيدن به قدرت، حكومت به اشخاصى رسيد كه ديدگاهشان با ديدگاه هاى حاكمان گذشته تفاوت داشت. دنگ شيائوپينگ تفكرات خاصى را پياده و آنها را تحكيم بخشيد. بدين ترتيب اولويت هاى رهبران و سران چينى تغيير كرد و اصلاح اقتصادى، تحقق يك سطح زندگى آبرومندانه براى شهروندان چينى و تأمين رفاه آنان به اولويت اصلى رهبران چينى تبديل شد. به دست گرفتن زمام امور توسط حاكمان جديد با ديدگاه هاى نو در سال ۱۹۷۸ حاكى از شروع روند جديدى در چين بود كه بعداً اين كشور را به سطوح بالاى اقتصادى هدايت كرد كه در تاريخ چين بى سابقه بوده است.

مواضع و ديدگاه هاى جديد با گذشته تفاوت داشت و بر مواردى همچون گشايش درهاى چين برروى جهان خصوصاً جهان غرب، ايجاد اصلاحات اقتصادى در راستاى تحقق خودكفايى و سرانجام تحقق رضايت قابل قبول شهروندان چينى استوار بود. تجربه اقتصادى چين كه دنگ شيائوپينگ از سال ۱۹۷۸ رهبرى آن را برعهده داشت و بعد از وى نيز ادامه پيداكرد در نوع خود يك تجربه بى نظير محسوب مى شود كه جهان از دستاوردهاى آن شگفت زده شده و موفقيت هاى حاصل از اين تجربه سطح زندگى مردم چين را به درجات بالايى سوق داده است. اهميت تجربه فوق و بحث درباره آن به اين دليل است كه اتفاق فوق در بزرگترين كشور جهان از لحاظ وسعت و جمعيت و عضو دائم شوراى امنيت رخ داده و در بعد نظامى و هسته اى و غيرهسته اى قدرتى غيرقابل چشم پوشى دارد.

تجربه فوق با كسب موفقيت هاى لازم چين را به جايگاه بالايى در ميان كشورهاى جهان سوق داد. به طورى كه چين در حال و آينده در سطح جهان نقش بارزى را ايفا خواهدكرد. لازم به يادآورى است اكنون چين در فعل و انفعال هاى سياسى نيز نقش عمده اى بازى مى كند.

چين از سال ۱۹۴۹ الى ۱۹۷۸ از نظر اقتصادى يك دولت فقير محسوب مى شد به طورى كه درآمد سرانه، توليد ناخالص ملى و ميانگين رشد اقتصادى آن بسيار پائين بود. علاوه بر آن سرمايه گذارى خارجى قابل ذكرى در اين كشور انجام نمى شد و سهم اين كشور در تجارت جهانى بسيار ناچيز بود كه هيچ گونه همخوانى با وسعت عظيم اين كشور نداشت.

گشودن درهاى چين به روى جهان خارج بعد از سال ۱۹۸۷ به يك گزينه و شيوه استراتژيك تبديل شد. اگرچه برخى از اين گونه تجربه ها در بعضى از كشورهاى ماركسيستى با شكست مواجه شده اند. آنچه كه باعث شد تا اين تجربه چين از شكست محفوظ بماند اين بود كه سياست فوق در چند مرحله به اجرا درآمد اگرچه از همان ابتدا تمام بخش ها و مناطق را دربرگرفت. نگاهى به نتايج تجربه چين افزايش چشمگير ميانگين رشد اقتصادى چين را نشان خواهد داد، امرى كه در هيچ كشور ديگرى محقق نشده است. يكى از شاخص هاى اصلى سياست اقتصادى چين عبارت بود از ادغام ميان اقتصاد بازار و اقتصاد سوسياليستى.

 


مقاله بررسی اقتصاد چین و تاثیر آن بر اقتصاد ایران – سیویلیکاwww.civilica.comراهنمای دانلود فایل کامل این مقاله. متن کامل این … مشخصات نویسندگان مقاله بررسی اقتصاد چین و تاثیر آن بر اقتصاد ایران.

مقاله بررسی رشد و توسعه اقتصادی در چین – سیویلیکاwww.civilica.comچین در سال های اخیر، رشد اقتصادی بسیار سریعی داشته است، مقاله حاضر می خواهد نشان دهد، … راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله.

دانلود مقاله : توسعه اقتصادی چین، به مرحله بعد: بیرون FDI؟isiarticles.comمقاله ISI انگلیسی شماره 12878 – ترجمه نشده – موضوع : توسعه اقتصادی – 19 صفحه – سال … دانلود فوری مقاله + سفارش ترجمه …. گسترش آموزش جهانی و توسعه اجتماعی و اقتصادی: بررسی یافته های علوم اجتماعی.

خرید و دانلود دانلود تحقیق بررسی اقتصاد چين با قیمت 3,500 تومان


قیمت نهایی فایل: 3,500 تومان میباشد

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایل حجم فایل
file89_1951639_8070.zip 32.7k

در صورتی که پس از خرید فایل یا پیش از آن با هر گونه مشکل یا سوالی مواجه شدید برای دریافت پشتیبانی لطفا بر روی این لینک کلیک کنید.

همچنین برای پیگیری خرید های گذشته ی خود میتوانید بر روی لینک پیگیری خرید کلیک کنید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *